آرشیو کلیپ سخنرانی تصویری

9 تیر 96 ، ساعت 19:50

1- حجت الاسلام پناهیان    زمان: 6:17 حجم: 35mb    اصل داستان بشر                           دانلود

********

26 تیر 96 ، ساعت 03:06

2- دکتر حسن عباسی     زمان: 8:03     حجم: 17.36mb      انسان طراز جامعه بورژوایی      دانلود

********

11 شهریور 96 ، ساعت 03:31

3- استاد علی اکبر رائفی پور زمان: 5:21     حجم: 20.44mb      معادله با دزد                        دانلود

********

2 مهر 96 ، ساعت 03:30

4- سردار حاج سعید قاسمی زمان: 6:09     حجم: 23.30mb    از کانال کمیل تا استخر فرح    دانلود

********

25 مهر 96 ، ساعت 04:05

5- استاد سیداحمد دارستانی زمان: 4:14     حجم: 16.08mb    داستان پیرمرد بحرینی    دانلود

********

22 آبان 96 ، ساعت 00:15

6- استاد علی اکبر رائفی پور زمان: 08:19     حجم: 21.08mb    ردپای یهود    دانلود

********

18 اسفند 96 ، ساعت 03:32

7- استاد مهدی دانشمند  زمان: 04:22     حجم: 3.17mb    جادوی دعای مادر    دانلود